Afstudeeronderwerp "Zettingen van kraanopstelplaatsen"

Aanleiding
De grootte en hoogte van onshore windturbines is de laatste jaren sterk toegenomen. Als gevolg hiervan zijn steeds zwaardere en hogere kranen nodig voor de bouw en het onderhoud van deze turbines. Dit leidt tot uitdagingen in het ontwerp van de kraanopstelplaatsen voor deze kranen, als gevolg van het benodigde ruimtebeslag en de zeer grote belastingen die afgedragen moeten worden naar de ondergrond. Vanuit de markt is er behoefte aan validatie van het ontwerp van kraanopstelplaatsen op staal, om meer inzicht te krijgen in de veiligheid van dergelijke ontwerpen en in het modelleren van de te verwachten zettingen door kraanbelastingen. Voor het beantwoorden van deze vragen zijn full scale testen van wezenlijk belang. Inmiddels zijn meerdere full scale testen in uitvoering of in voorbereiding.

Opdracht
Het opzetten van een model/aanpak om zettingen van kraanopstelplaatsen te toetsen, onder andere door middel van het analyseren van de resultaten van full scale testen.

De scope kan onder andere bestaan uit:

  • Het opzetten van een aanpak voor het toetsen van (verschil)zettingen door belastingen vanuit kranen, en het formuleren van zettingseisen van kraanopstelplaatsen;
  • Het maken van voorspellingen van de resultaten van full scale testen, voorafgaand aan de test, met behulp van EEM berekeningen;
  • Het bewerken en analyseren van meetresultaten van full scale testen;
  • Het maken van een back-analysis van full scale testen, met behulp van EEM berekeningen, en het vergelijken van de uitkomsten hiervan met de testresultaten.

Organisatie: BT Geoconsult B.V.
BT Geoconsult B.V. is een geotechnisch/constructief ingenieursbureau, actief in het geotechnische, waterbouwkundige en constructieve werkveld.

Wie zoeken we?
Een open, leergierige student met een analytische geest en doorzettingsvermogen. Afstudeerrichting Geo-engineering (richting Hydraulic Engineering is in overleg mogelijk, mits voldoende vakken in de richting Geo-engineering zijn gevolgd).

Wat bieden we?
Als je komt afstuderen bij BT Geoconsult B.V. bieden wij je het volgende:

  • Een marktconforme vergoeding;
  • Intensieve dagelijkse begeleiding in een inspirerende werkomgeving;
  • Een afstudeeropdracht die inhoudelijk de diepte in gaat, maar raakt aan de praktijk;
  • De mogelijkheid om relevante werkervaring op te doen naast je afstuderen.

Geïnteresseerd?
Neem dan contact op met Erik den Arend via D.E.denAr...@.

For the English description click here.

BT Geoconsult voldoet aan de nieuwste privacyregels en verzoekt dientengevolge bij het toesturen van informatie geen BSN of nationaliteit te vermelden.