Werken tijdens corona

14 april 2020

Bij BT Geoconsult is de gezondheid en het welzijn van onze collega’s, opdrachtgevers en familieleden prioriteit nummer één. We willen onze verantwoordelijkheid nemen en dat doen we door adviezen van het RIVM opvolgen. Na het ‘geen handen meer schudden’ en het nemen van hygiënemaatregelen werken onze collega’s nu al een tijdje vanuit huis. Dit is even wennen voor iedereen, maar met de digitale middelen en omschakelen gaat dat lukken. Daarnaast zetten we ons in om ook in deze situatie wel de gezelligheid van ons team proberen te behouden. Daarbij is het fijn om zo veel mogelijk aan de oude gewoontes vast te houden en te kunnen overleggen en koffiedrinken via beeld en geluid. We hopen met enkele aanpassingen samen deze vreemde periode te kunnen doorstaan. Vooralsnog gaan we zo goed als onder de gegeven omstandigheden mogelijk is, verder met onze werkzaamheden.

 

We realiseren ons ook dat wij het relatief makkelijk hebben vergeleken met beroepsgroepen waarop deze situatie een veel grotere impact heeft: Enerzijds verplegers, artsen, politie en andere vitale beroepen die lange dagen en zich met gevaar voor de eigen gezondheid inzetten voor ons en anderzijds zzp’ers en kleine MKB’ers, zoals horeca, die opeens hun inkomen zien wegvallen. We wensen iedereen veel sterkte en een goede gezondheid toe.