Voorstellen afstudeerder Ruben van Gils

22 juli 2020

Mijn naam is Ruben van Gils en ik ben naast werkstudent bij BT Geoconsult hier ook aan het afstuderen. Mijn afstudeeronderzoek gaat over een parametrisch ontwerp voor de fundering van windturbines. Deze opdracht sluit goed aan bij de studie Civiele Techniek die ik volg aan de Haagse Hogeschool, omdat het veel aspecten van mijn studie combineert. Naast mijn interesse voor staal- en betonconstructies, heeft deze opdracht ook raakvlakken met de geotechniek en het parametrisch ontwerpen.

Parametrisch ontwerpen is een proces waarbij een ontwerp automatisch gegenereerd wordt op basis van parameters, de relatie tussen deze parameters en de eisen die aan het ontwerp gesteld worden. Wat hier interessant aan is, is het woord automatisch. Door slim gebruik te maken van software, kan de computer een groot aantal variaties van het ontwerp doorrekenen, waarbij deze het optimale ontwerp kiest dat voldoet aan de gestelde eisen.

Gedurende de eerste weken van mijn onderzoek, heb ik veel tijd besteed aan het vergaren van kennis omtrent de fundering. Ik heb de vorm van de constructie geanalyseerd, net zoals de gevoeligheid van de parameters. De gevoeligheid geeft aan welke parameter het meeste invloed heeft op de stijfheid van de poer en de paalbelastingen.

Met de kennis vergaard in het vooronderzoek, zal ik in de tweede fase onderzoeken hoe met behulp van programmeren het proces kan worden geautomatiseerd. Met het proces wordt bedoeld hoe je exact van de gegeven input naar de gevraagde output gaat. Het resultaat van deze fase is een stroomschema. Dit laat precies zien hoe verschillende programma’s met elkaar gaan communiceren en wat voor informatie er tussen deze programma’s gedeeld wordt.

In de derde en vierde fase wordt het programma geschreven en gevalideerd. Python en Grasshopper zullen in dit onderzoek gebruikt worden voor het programmeren. Aan het einde van dit onderzoek kan de tool, na input van de constructeur, automatisch het ontwerp van de fundering berekenen. De voordelen hiervan zijn dat er veel tijd en kosten bespaard kunnen worden, er een groot aantal variaties snel kan worden doorgerekend en dat de kwaliteit van verschillende ontwerpen constant is. Hierdoor worden menselijke fouten uitgesloten.

Afstuderen in het Coronatijdperk heb ik niet als eenvoudig ervaren, omdat ik de connectie met collega’s erg mis. Het ‘even snel’ langs iemand gaan op kantoor om wat te vragen, zit er niet meer in, net zoals het brainstormen tijdens de lunchpauze of andere momenten. De meetings met mijn begeleiders zijn ook allemaal digitaal, wat in het begin erg wennen was. Na een moeizame start lig ik nu op schema om over een aantal maanden goed resultaat te leveren.