Uitvoering leidingproject

2 december 2020

Recent zijn we weer in de gelegenheid geweest de uitvoering van één van onze projecten, waarbij herstelwerkzaamheden aan een leiding worden uitgevoerd, te bekijken. Hiervoor hebben we diverse ontwerpwerkzaamheden uitgevoerd, o.a. een leidingsterkteanalyse, ontwerp van een spatkrachtconstructie en ontwerp van de leidingfundering, en zijn we betrokken bij de uitvoering. Het is goed om te zien dat de uitvoering van het ontwerp soepel verliep en leuk om het project, waar veel energie in is gestopt, gerealiseerd te zien worden.