Windpark Venlo gaat nieuwe fase in

8 februari 2021

Sinds januari 2019 is BT Geoconsult betrokken bij de ontwikkeling van de 9 windturbines van Windpark Greenport Venlo. Het eerste jaar stond in het teken van het voorbereiden van de aanbesteding voor een aannemer en een WTG-leverancier. Hiertoe zijn veel verschillende overleggen gevoerd met bevoegd gezag, lokale stakeholders en het projectteam met verschillende adviseurs. Op basis van het Provinciaal Inpassingsplan is een parklayout ontworpen, waarbij goed gezocht is naar de beschikbare ruimte in het gebied dat volop in ontwikkeling is. Ook zijn technische eisen en andere aanbestedingsdocumenten opgezet en is er vanuit BT Geoconsult ondersteuning op het gronddossier. In januari 2020 is de aanbesteding gestart, waarna uiteindelijk in de zomer VolkerWind als aannemer is geselecteerd. Hierna volgde met Nordex ook de selectie van een WTG-leverancier.

Sinds eind 2020 is de ontwerpfase opgestart. Ook hierin blijft BT Geoconsult bij het project betrokken, in de toetsing en acceptatie van de door VolkerWind gemaakte ontwerpen. We zien uit naar het moment dat er volop gebouwd gaat worden en natuurlijk ook naar het moment dat het windpark gereed is. Dit zal naar verwachting begin 2023 het geval zijn.