Windpark Jaap Rodenburg II wordt aangelegd.

25 juni 2021

BT Geoconsult is vanaf oktober 2020 aan de slag voor Windpark Jaap Rodenburg II, een project vol leuke technische uitdagingen. Windpark JR II ligt in het westelijk deel van de Flevopolder, Almere Pampus en bestaat uit 10 Windturbines. De ontwikkelaar heeft BT Geoconsult in de hand genomen om tijdens de aanleg van de parkinfrastructuur, de funderingen maar ook de installatie van de windturbines te adviseren bij diverse technische ontwerp- en uitvoeringsvraagstukken.

Gezien de ligging van het windpark in de Flevopolder (Almere) is het geen verrassing dat de grondslag een uitdaging is. BT Geoconsult kan door haar brede ervaring met windparken en kennis van de geotechniek en constructies, de ontwikkelaar ondersteunen in het toezien op een goed en gedegen ontwerp en uitvoering van deze constructies. Hierdoor wordt voor de ontwikkelaar de kwaliteit van de civieltechnische werken gewaarborgd.

Voor dit project worden op dit moment de windturbines geïnstalleerd. BT Geoconsult zet zich volledig in om samen met de ontwikkelaar de realisatie van dit windpark tot een succes te maken!