Technische ondersteuning Windpark A16/ Klaverspoor

21 juli 2021

BT Geoconsult gaat aan de slag voor Windpark A16 Klaverspoor, een uitdagend project met specifieke vraagstukken. Windpark A16 Klaverspoor ligt net ten zuiden van het Hollands Diep en bestaat uit 6 Windturbines. De ontwikkelaar heeft BT Geoconsult in de hand genomen om tijdens de aanleg van de parkinfrastructuur en de funderingen maar ook bij de installatie van de windturbines te adviseren bij diverse technische vraagstukken. De aannemers voor zowel het ontwerpen en aanbrengen van de windturbines (windmolens) als het ontwerpen en aanleggen van de benodigde parkinfrastructuur en funderingen zijn de aannemers reeds gecontracteerd.

In het windpark is de grondslag een uitdaging, hierdoor ook de stabiliteit van de te realiseren windmolenfundaties, de parkwegen en kraanopstelplaatsen. BT Geoconsult kan door haar brede ervaring met windparken en kennis van de geotechniek en constructies de ontwikkelaar ondersteunen in het toezien op een goed en gedegen ontwerp en uitvoering van de werkzaamheden. Hierdoor wordt voor de ontwikkelaar de kwaliteit van de civieltechnische werken gewaarborgd. BT Geoconsult gaat de komende periode aan de slag samen met de ontwikkelaar de realisatie van dit windpark tot een succes te maken!