BTG versterkt haar positie in pijpleiding engineering door overname van r+k en EDS

25 februari 2022

Met trots maken we bekend dat BT Engineering Group waaronder ook BT Geoconsult B.V. valt, met ingang van 1 januari 2022 is uitgebreid door de overname van twee bedrijven: r+k raadgevend ingenieurs- en constructieadviesbureau B.V. (r+k Consulting Engineers) en het softwarebedrijf Expert Design Systems B.V. (EDS).

Met de overname van r+k Consulting Engineers en EDS heeft BT Geoconsult extra kennis en gedegen software in huis gehaald. We kunnen onze opdrachtgevers nu en in de toekomst van de beste adviezen voorzien. Gezamenlijk bedienen we, met ons team van ruim 45 medewerkers meer dan 120 klanten waaronder alle grote aannemers en veel spelers in de nuts- en energiesector. Daarmee is een eerste grote stap gezet in onze groeiambitie voor de komende jaren.

r+k Consulting Engineers is een bedrijf met een rijke historie van 60 jaar dat zich gespecialiseerd heeft in de advisering en engineering van pijpleidingprojecten. Bij r+k Consulting Engineers werken 7 mensen. Het bedrijf is gevestigd in Zoetermeer en zal zelfstandig blijven opereren.

Naast de activiteiten van r+k Consulting Engineers zijn tevens de activiteiten overgenomen van EDS. EDS is een bedrijf dat software ontwikkelt ten behoeve van leidingsterkteberekeningen.

De overname is een logische stap voor de continuïteit van het softwareprogramma Ple4Win en een boost voor de verdere ontwikkeling van de software. EDS zal als zelfstandig bedrijf de huidige software aan bestaande en nieuwe klanten blijven leveren. Voor Ple4Win wordt een roadmap opgesteld voor de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten en verbetering van bestaande functionaliteiten, onder andere input-output interfaces met gangbare 3D modellen en updates van de rekenkern. Binnenkort hoort u hier meer over in onze volgende release aankondiging.

Over BT Geoconsult, onderdeel van de BT Engineering Group

Al bijna 25 jaar is BT Geoconsult een betrouwbaar ingenieursbureau voor uiteenlopende opdrachtgevers, waaronder overheidsinstanties, bedrijven binnen de nuts- en energiesector, ontwikkelaars en aannemers in binnen- en buitenland. Daarbij ligt de focus op het bouwen aan een duurzame relatie met onze klanten.

BT Geoconsult adviseert in het werkveld van de civiele techniek, geotechniek, de geohydrologie, constructies en de waterbouwkunde. In onze projecten nemen we de engineering van leidingontwerp en tracering voor onze rekening en houden we ons ook bezig met sleufloze technieken, zettingen, stabiliteit, grond kerende constructies, funderingen, staal-, hout- en betonconstructies, bemalingen en waterbouwkundige constructies.  

Daarnaast hebben medewerkers van BT Geoconsult ervaring met het begeleiden van aanbestedingen, het opzetten van bestekken, werkomschrijvingen en directievoering op locatie. Onze adviseurs bezoeken regelmatig projectlocaties en we houden de vinger aan de pols wanneer uitvoerende partijen met onze adviezen aan de slag gaan. Wij zijn ‘specialist in de praktijk’ en dat is zichtbaar in onze adviezen. Daarbij hebben we oog voor een integraal en optimaal ontwerp.

Opdrachtgevers zijn tevreden over BT Geoconsult vanwege de kwaliteit van onze engineering en onze focus op de praktijk. Daarnaast hebben onze engineers oog voor de belangen van opdrachtgevers en andere stakeholders en ligt de interne focus op een kwalitatief goed advies met gebruikmaking van en aandacht voor actuele rekenmethodes, software en onderzoeksresultaten. BT Geoconsult is gevestigd in Den Haag en Zoetermeer en zal vanuit daar werkzaam blijven.

Over r+k Consulting Engineers

r+k Consulting Engineers is een onafhankelijk Nederlands ingenieursbureau met 60 jaar ervaring. Deze ervaring omvat een breed scala aan pijpleidingconstructies en haalbaarheidsstudies. r+k Consulting Engineers is lid van het Nederlandse Buisleiding Industrie Gilde.

Sinds de oprichting in 1961 heeft r+k Consulting Engineers speciale vaardigheden ontwikkeld op het gebied van gedragsanalyse van hogedrukpijpleidingen voor de olie- en gasindustrie en lagedrukpijpleidingen voor drinkwatertransport, warmtetransport en koelwaterleidingen.

Opdrachtgevers zijn tevreden over r+k Consulting Engineers vanwege de kwaliteit en verbeeldingskracht. Die kracht is nodig om nieuwe uitdagingen gedegen aan te kunnen gaan. r+k Consulting Engineers is gevestigd in Zoetermeer en zal vanuit daar zelfstandig werkzaam blijven.

Over Expert Design Systems

Binnen Expert Design Systems wordt software ontwikkeld ten behoeve van leidingsterkte- en stabiliteitsberekeningen, gebaseerd op nationale en internationale normen.

Een softwareprogramma dat door Expert Design Systems is ontwikkeld is Ple4Win. Ple4Win is een gespecialiseerde computertool, ontwikkeld voor het ontwerp van geavanceerde pijp/bodemconstructies en voor sterkte-, rek- en stabiliteitsanalyse van het geïntegreerde pijp/bodemgedrag van deze pijpleidingen. Het programma is formeel goedgekeurd door de Nederlandse autoriteiten met het oog op het verstrekken van vergunningen voor het bouwen van pijpleidingen. De softwaretool is wereldwijd toonaangevend, vanwege de geavanceerde technieken waarmee wordt voldaan aan de NEN3650/3651 en internationale normen waaronder ASME en BS.

Ple4Win is in ontwikkeling. Er wordt gewerkt aan nieuwe functionaliteiten, bijvoorbeeld input-output interfaces met gangbare 3D modellen en updates voor de rekenkern. In de volgende release aankondiging maken we daarover meer bekend. Met Ple4Win hebben klanten een tool in handen waarmee onderzoek kan worden gedaan naar innovatie van leidingconstructies en bouwmethoden.

Opdrachtgevers zijn tevreden over Expert Design Systems vanwege de innovativiteit en werkbaarheid van de softwareprogramma’s die zij ontwerpen. Expert Design Systems is gevestigd in Zoetermeer en zal vanuit daar zelfstandig de software blijven leveren aan bestaande en nieuwe klanten.