Windpark Zeewolde

14 juli 2022

In het zuiden van Flevoland staan enkele honderden kleine turbines die worden verwijderd. Hiervoor zijn 91 nieuwe, grotere turbines in de plaats gekomen. BT Geoconsult is al sinds 2017 betrokken bij dit project maar het einde van nadert nu toch snel. Met een werkgebied van circa honderd vierkante kilometer, honderden percelen en tientallen landeigenaren, zijn er naast de uitdagende technische ontwerpwerkzaamheden ook vele juridische en notariële tekenwerkzaamheden.

Bij de aanleg van een windpark, zoals in Zeewolde, komen veel geotechnische werkzaamheden kijken. In de eerste plaats moeten er voor alle turbines funderingen ontworpen worden, om de constructie te kunnen dragen. Dat zijn zeker niet de enige werkzaamheden. Naast het ontwerp van de turbinefundering is er door BT Geoconsult onder andere gewerkt aan:

  • Het ontwerp van de main crane hardstand (MCHS);
  • Het ontwerp van het wegennet;
  • Het zorgen voor watercompensatie in de omgeving;
  • Het ontwerp van duikers (onder de wegen);
  • Het bepalen en notarieel vastleggen van terreincompensatie voor landeigenaren.

Al deze werkzaamheden hebben invloed op de omgeving en daarom is een substantieel onderdeel van dit project geweest om alles goed in te passen. Dit betekent onder andere dat er veel overleg is geweest met landeigenaren, dat er tijdelijke constructies zijn aangebracht om de lange termijn impact te reduceren en dat er tijdens de ontwerpfase rekening is gehouden met inpassing in de omgeving.

Hiervoor is BT Geoconsult zowel op afstand, in Den Haag, als op locatie betrokken geweest bij het maken van de vraagspecificatie, het controleren van de ontwerpen van de aannemer en recent nog tekeningwerk ten behoeve van de terreincompensatie. Vorige week konden we bij een projectbezoek zien dat de werkzaamheden vrijwel afgerond zijn en 5 jaar werk tot een mooi resultaat heeft geleid!