Voorstellen Ian Leentfaar

22 november 2022

Mijn naam is Ian Leentfaar, 23 jaar oud. Deze zomer heb ik mijn diploma Bouwkunde behaald aan de Hogeschool Rotterdam met als specialisatie de technische sector. Denk hierbij aan de invalshoeken constructie, bouwtechniek en bouwfysica. De constructie heeft sinds het begin van deze opleiding mijn interesse gewekt. Tijdens mijn opleiding heb ik twee jaar bij een constructiebureau gewerkt en heb daar een passie ontwikkelt voor het construeren van gebouwen. Daarom heb ik ook stage gelopen in die sector en ben ik afgestudeerd in het ontwerp: ‘’Het verschil in het berekenen van type verbindingen met de hand, met 2D software of 3D software’’.

In dit afstudeertraject ben ik benadert door het samenwerkingsinitiatief van Civiel360, samen met hen heb ik de kans aangegrepen om mijn kennis in de civiele techniek te verbreden. Het eerste bedrijf waar ik nu werkzaam ben is BT Geoconsult, hier ben ik warm ontvangen en word ik goed begeleid in het proces. Mijn functie hier is Junior Engineer en ik heb mij de afgelopen maanden al zeer ontwikkeld in het vakgebied geotechniek.

Voor de komende tijd wil ik graag steeds beter begrijpen hoe de grond in elkaar zit en dat dit mede met water en andere factoren voor invloed kan hebben op constructies. Hier komt veel bij kijken, maar ik hoop mijzelf zo ver te ontwikkelen dat ik in de verschillende specialismen binnen de geotechniek, veilige en onderbouwde oplossingen voor geotechnische problemen kan realiseren.