Project Windpark A16 - Goede samenwerking, juist vanwege de verschillen

24 mei 2023

Sinds eind 2022 draaien er 14 nieuwe windturbines aan weerzijden van de A16 in Noord-Brabant. Met dit onderdeel van het in totaal 28 windturbine tellende windpark is Provincie Noord-Brabant een stap dichterbij de energieambities voor 2050. Samen met Omniplan en Ecovolt kijken we terug op een samenwerking waar we letterlijk en figuurlijk energie van krijgen!

In opdracht van onder andere Eneco en Pure Energie waren BT Geoconsult, Ecovolt en Omniplan betrokken bij de ontwikkeling van 14 windturbines op vier locaties langs de A16. De windturbines zijn als één geheel op de markt gezet en gerealiseerd. Voor elk van de vier locaties is een ontwerp gemaakt, aansluitend op de specifieke lokale situatie.

Bij een grootschalig en multidisciplinair project als deze is samenwerking het uitgangspunt. Maar juist door elkaars verschillen goed te verstaan wordt het een samenwerking die zorgt voor sneller en kwalitatief resultaat. Wij kijken daarom goed terug op de gemakkelijke en fijne afstemming tussen de verschillende expertises.

Wat die expertises zijn? De technische projectleiding en het civieltechnisch ontwerp werden verzorgd door BT Geoconsult. Het elektrisch ontwerp en procesbegeleiding was in handen van Ecovolt. Omniplan trad op in de rol van omgevingsmanager voor de afstemming met bevoegd gezag en stakeholders.

Deze samenwerking is zeker voor herhaling vatbaar. Interesse in een multidisciplinair team? Wij hebben elkaar alvast goed leren kennen. Neem dan contact met ons op!