Handreiking kraanopstelplaatsen bij de bouw van Windturbines

21 maart 2019

BT Geoconsult BV heeft veel ervaring met het ontwerp van kraanopstelplaatsen bij windturbines: de afgelopen jaren zijn we betrokken geweest bij de ontwerpen van kraanopstelplaatsen van enkele honderden windturbines op land. Op basis van deze ervaring heeft BT Geonconsult een substantiële bijdrage kunnen leveren aan de handreiking die laatst is gepubliceerd door STOWA:  Rapport 2019-02: “Handreiking kraanopstelplaatsen bij de bouw van windturbines”. Namens BT Geoconsult B.V. heeft Erik den Arend een gedeelte van de handreiking geschreven.

De handreiking is een verzameling van de beschikbare kennis over het ontwerp van kraanopstelplaatsen bij de bouw van windturbines. In de handreiking is veel informatie gegeven over de typen windturbines en in te zetten kranen. Daarnaast gaat de handreiking in op de benodigde geotechnische en geohydrologische onderzoeken. Een belangrijk onderdeel van de handreiking is het bepalen van de belastingen op de kraanopstelplaats. Hiervoor geeft de handreiking een concreet stroomschema. Verder worden er veel aanbevelingen gegeven voor het ontwerp van diverse typen funderingen, zoals funderingen op staal (met grondverbetering en/of geokunststoffen), funderingen op paalmatras en funderingen op poeren met palen.  

Het doel is om de komende jaren de handreiking om te zetten naar een ontwerprichtlijn, op basis van het gebruik van de handreiking en het uitvoeren van testen van kraanopstelplaatsen.

De handreiking is hier te downloaden.