Ontwerp kademuur Hooigracht te Den Haag afgerond!

2 mei 2019

Afgelopen jaar heeft BT Geoconsult in opdracht van de Gemeente Den Haag samen met Ingenieursbureau Den Haag gewerkt aan het ontwerp voor een nieuwe kadeconstructie aan de Hooigracht in Den Haag. Als onderdeel van het Meerjarenprogramma Kunstwerken 2018-2020 (MJPK III) wordt de oude kademuur vervangen en een nieuwe geplaatst. Hiervoor zijn berekeningen uitgevoerd in D-Sheet Piling en is de invloed op de panden aan de Hooigracht ingeschat met behulp van PLAXIS 2D. Daarnaast zijn de gevolgen van de benodigde bemaling voor de omgeving ingeschat door middel van een zettingsanalyse. In samenwerking met Ingenieursbureau Den Haag is een uitvoeringsfasering opgesteld waarbij zo min mogelijk beïnvloeding van de nabijgelegen huizen optreedt maar ook de praktische uitvoerbaarheid niet uit het oog wordt verloren. Door de geringe afstand van de huizen tot de kade (lokaal minder dan 5 meter) is  het een uitdaging een oplossing te vinden die aan de strenge eisen voldoet en niet veel te zwaar wordt. Het resultaat is een ontwerp bestaande uit verankerde gestaffelde damwanden. Ook is door BT Geoconsult een monitoringsadvies opgesteld om vervormingen te monitoren en in geval van onverwachte zakkingen en of vervormingen in te grijpen. Al met al een veelzijdig project waarbij met het ontwerpen en ook het uitvoeren van een damwandconstructie in stedelijk gebied, met veel aspecten rekening gehouden moet worden. De adviseurs bij Ingenieursbureau Den Haag en onze eigen ingenieurs zijn uitgedaagd om met de beste oplossing te komen.