A2 Zaltbommel - Maas

Aanleg wegverbreding rijksweg A2

Ten behoeve van de verbreding van de A2 tussen de brug over de Waal bij Zaltbommel en de brug over de Maas bij Empel, heeft BAM Wegen Regio Midden opdracht verleend aan BT Geoconsult B.V. voor geotechnische adviezen. Hierbij is BT Geoconsult reeds bij de aanbestedingsfase verantwoordelijk geweest voor de zetting- en stabiliteitsanalyses ten gevolge van de verbreding.

Op basis van aanvullend grondonderzoek zijn definitieve geotechnische berekeningen uitgevoerd ten behoeve van de uitvoeringsfase. BT Geoconsult B.V. heeft tevens zorg gedragen voor de uitvoeringstekeningen van het grondwerk en voor het verwerken en interpreteren van de monitoringsgegevens van de zettingen.

A2 Zaltbommel - Maas A2 Zaltbommel - Maas A2 Zaltbommel - Maas A2 Zaltbommel - Maas A2 Zaltbommel - Maas A2 Zaltbommel - Maas A2 Zaltbommel - Maas A2 Zaltbommel - Maas A2 Zaltbommel - Maas A2 Zaltbommel - Maas