Spoorkruising Tanthofboring Delft

Ontwerp & toezicht HDD's

In de zomer van 2011 is de 150 kV verbinding tussen het hoogspanningstation Delft en het opstijgpunt Tanthof verzwaard. Deze verbinding is uitgevoerd door middel van 2 horizontaal gestuurde boringen onder het spoor nabij station Delft Zuid.

Door de beperkte beschikbare ondergrondse ruimte voor de boringen heeft BT Geoconsult BV de boringen onder elkaar ontworpen.  In combinatie met de beperkte lengte van de boringen, respectievelijk 190 en 290 m, en het kruisen van het spoor was de engineering een complexe uitdaging.

Na het voltooien van de engineering van de 2 HDD's zijn in samwerking met TenneT TSO BV alle benodigde vergunningen ten behoeve van de uitvoering aangevraagd. Onder andere betrof dit een ProRail vergunning, een Watervermelding en meerdere vergunningen van de Gemeente Delft.

Lees verder

Om kwaliteit tijdens de uitvoering te borgen heeft BT Geoconsult vaktechnisch toezicht gehouden tijdens het boorproces. In verband met een zeer korte uitvoeringsperiode zijn de onder elkaar gelegen boringen simultaan uitgevoerd.

Omdat de verticale ruimte tussen de boringen slechts 6 m bedraagt en het spoor relatief ondiep gekruist wordt, is gedurende de pilotboring van beide boringen, welke tegelijk zijn uitgevoerd,  permanent toezicht gehouden om de boorspoeldrukken onder controle te houden.

Door goede communicatie tussen alle partijen en de professionele werkwijze zijn de 2 boringen succesvol binnen het beschikbare tijdsvak uitgevoerd.

Spoorkruising Tanthofboring Delft Spoorkruising Tanthofboring Delft Spoorkruising Tanthofboring Delft Spoorkruising Tanthofboring Delft