A12 Lunetten - Veenendaal

Reconstructie & geotechnisch ontwerp

In opdracht van BAM Infraconsult BV heeft BT Geoconsult BV geotechnisch advies uitgebracht ten behoeve van het ontwerp van de wegverbreding van de A12 tussen Lunetten en Veenendaal. De verbreding van de A12 betreft de aanleg van een extra rijstrook per richting over een lengte van ongeveer 30 km en ook de reconstructie van 25 kunstwerken.

BT Geoconsult is vanaf de tenderfase betrokken geweest bij het project. Vervolgens heeft BT Geoconsult  vanaf de ontwerpfase tot en met de monitoring van de zettingen gedurende de uitvoering uitgevoerd. Ook hebben wij zorg gedragen voor een deel van de site-engineering.

Verscheidene geotechnische ontwerpaspecten zoals zettings- en stabiliteitsanalyses, ontwerp van funderingen, grondkeringen, geluidswallen en lichtgewicht constructies zijn onderdeel geweest van de werkzaamheden van BT Geoconsult.

A12 Lunetten - Veenendaal A12 Lunetten - Veenendaal A12 Lunetten - Veenendaal