Inlussing 2x36" gastransportleiding

Damwandkuip en leidingsterkteberekeningen

Om het nieuwe gasmengstation van de N.V. Nederlandsche Gasunie op de bestaande hogedruk gastransportleidingen aan te sluiten dient er in de bestaande 36" leiding van de Gasunie in de leidingstrook van Rotterdam een inlussing gemaakt te worden.

Om de inlussing mogelijk te maken vindt deze plaats onder de overige leidingen. Hiervoor is een ontgraving van circa 5,0 m noodzakelijk. Om dit te kunnen uitvoeren is een damwandconstructie en tijdelijke draagconstructie voor de overige leidingen ontworpen.

Lees verder

Tijdens de aanleg van de damwand- en draagconstructie heeft intensieve monitoring plaatsgevonden. Op basis van de monitoring zijn uitgebreide leidingsterkteberekeningen uitgevoerd. Omdat het bestaande leidingen betreft, waarvan veelal een volledige documentatie ontbrak, is in overleg met de leidingbeheerders concrete invulling gegeven aan de in NEN3650 gestelde kwaliteitseisen.

Na inlussing van de 36" leiding is de kuip aangevuld in stappen om zo een goede verdichting te kunnen garanderen. De verdichting is tussentijds gemeten met behulp van nucleaire verdichtingsproeven. Bij de verdichting en het aanvullen van de kuip heeft BT Geoconsult BV toezicht gehouden.

Om de locatie in de originele staat op te leveren zijn de damwanden weer verwijderd volgens een fasering die door BT Geoconsult is geadviseerd om zettingen van de leidingen als gevolg van het uittrillen van de damwanden te voorkomen. Tevens zijn diverse leidingdeformaties beheerst gecompenseerd.

Tijdens en in de maanden na de uitgevoerde werkzaamheden zijn de leidingen periodiek gemonitored om de ligging van de leidingen te kunnen controleren. Door deze werkwijze zijn de leidingen tijdens de werkzaamheden in bedrijf gebleven.

Inlussing 2x36" gastransportleiding Inlussing 2x36" gastransportleiding Inlussing 2x36" gastransportleiding Inlussing 2x36" gastransportleiding