Stuijvesantplein Haarlem

Aanleg riolering en bergbezinkbassin

In opdracht van de gemeente Haarlem heeft BT Geoconsult BV haar expertise op het gebied van bemalingen gebruikt om advies te geven ten behoeve van de verlaging van de grondwaterstand voor de aanleg van een bergbezinkbassin onder het Stuijvesantplein te Haarlem.

In verband met  de aanwezige bebouwing rondom het Stuijvesantplein was het van groot belang de verlaging van de grondwaterstand ter plaatse van de belendingen te beperken om verzakkingen aan de belendingen te voorkomen.

Een bijkomend risico waarmee rekening is gehouden bij het opstellen van het bemalingsplan is de reële kans op grondwaterstroming onder de damwandplanken door, daar de damwanden niet tot in een waterremmende laag aangebracht konden worden.

Lees verder

Gedurende de uitvoeringsperiode zijn de grondwaterstanden en deformaties van de belendingen gemonitored. Hiertoe heeft BT Geoconsult een monitoringsplan opgesteld op basis waarvan de uitvoering eventueel bijgestuurd kon worden om de deformaties te minimaliseren.

Mede dankzij het advies van BT Geoconsult heeft er geen nadelige beïnvloeding van de verlaging van de grondwaterstand ter plaatse van de panden plaatsgevonden.

Stuijvesantplein Haarlem Stuijvesantplein Haarlem Stuijvesantplein Haarlem Stuijvesantplein Haarlem Stuijvesantplein Haarlem