Trillings & zettingsprognose perskuip

Aanleg gasleiding havengebied Rotterdam

Voor de kruising van een nieuw aan te leggen gasleiding (DN 500) van de N.V. Nederlandse Gasunie met een goederenspoorlijn in het havengebied van Rotterdam is een perskuip aangelegd. Ten behoeve van het realiseren van deze perskuip zijn damwanden geïnstalleerd en weer verwijderd door middel van trillen.

Door aannemer Denys is aan BT Geoconsult BV opdracht gegeven voor het beoordelen van de te verwachten trillingen en zettingen ter plaatse van een aantal nabij gelegen bestaande leidingen (t.p.v. de leidingstrook Rotterdam) en ter plaatse van de nieuw aan te leggen gasleiding.

Lees verder

Hiertoe zijn door BT Geoconsult trillingspredicties uitgevoerd en zijn de te verwachten zettingen door installeren van de damwanden, ten gevolge van de spanningsbemaling, en door het trillend trekken van de damwanden bepaald.

De trillingspredicties en de bepaling van de zettingen door verdichting zijn uitgevoerd conform CUR 166. De te verwachten zettingen zijn bepaald voor een overschrijdingskans van de trillingen van 50% en 1% (het schadecriterium volgens CUR 166).

Trillings & zettingsprognose perskuip Trillings & zettingsprognose perskuip Trillings & zettingsprognose perskuip