Aardgasleiding Ottergemsesteenweg

Aanleg DN300 mm leiding te Gent

In verband met de reconstructie van de Ottergemsesteenweg dient een DN 300 mm aardgasvervoerleiding omgelegd te worden. Het nieuwe leidingdeel zal met behulp van de horizontaal gestuurde boormethode aangelegd worden. Nadat de leiding is aangelegd zal de wegconstructie worden verlegd en boven de HDD komen te liggen.

In verband met deze werkzaamheden heeft de firma Antea Belgium NV aan Ingenieursbureau BT Geoconsult BV gevraagd geotechnisch en geohydrologisch advies en het uitvoeren van een uitgebreide leidingsterkteberekening van de stalen leiding (nieuwe & bestaande aansluitende delen)conform de NEN 3650 serie.

Lees verder

Voor de zakkingen die onder de nieuw te leggen leiding kunnen ontstaan zijn twee verschillende oorzaken te onderscheiden. Ten eerste zal door de werkzaamheden rond de leiding rekening moeten worden gehouden met een uitvoeringszakking conform NEN 3650. Daarnaast worden zakkingen verwacht ter plaatse van de toekomstige ophoging.

De uitvoeringszakking is bepaald aan de hand van NEN 3650-1 Tabel C.3 voor een leiding in een zandlaag.  
Ter plaatse van de HDD boring is gepland om een grondophoging aan te brengen. De ophoging is gesitueerd nabij het uittredepunt van de boring.

De te verwachten zettingen onder de leiding zijn berekend met behulp van het computerprogramma MSettle. Deze zettingen en overige belastingen zijn in het computerprogramma Ple4Win versie 4.1.2 ingevoerd. De resultaten van de uitgebreide leidingsterkteberekening van de DN 300 mm gasleiding (HDD en veldstrekking) zijn getoetst  aan de gestelde spannings- en vervormingscriteria conform NEN 3650.

Aardgasleiding Ottergemsesteenweg Aardgasleiding Ottergemsesteenweg Aardgasleiding Ottergemsesteenweg