Aanleg bouwkuipen t.b.v. kabels

Ontwerp, monitoring & uitvoeringsbegeleiding

TenneT TSO BV heeft in Diemen een 150 kV hoogspanningsverbinding aangelegd. Langs een deel van het tracé is een bestaande kabel- & leidingbundel aanwezig die gekruist moest worden. Door de diepteligging van deze leidingbundel en de beperkte ruimte voor een open sleuf was het noodzakelijk om 2 bouwkuipen aan te leggen ten behoeve van de aanleg van de hoogspanningskabels.

BT Geoconsult BV heeft van TenneT TSO BV de opdracht gekregen voor het maken van de bouwkuip-ontwerpen en het opstellen van een monitoringsplan.

In verband met zeer nabijgelegen belendingen (< 1,5 m), waaronder een leidingbrug, een drukke transportweg en metselwerkgevels, is BT Geoconsult in overleg getreden met de eigenaren en beheerders van alle belendingen om de randvoorwaarden voor het ontwerp en het monitoringsplan goed in kaart te brengen

Lees verder

Door de benodigde ontgravingsdiepte van circa 4,5 m en de transportweg op minder dan 1 m afstand van de bouwkuip is gekozen voor het gebruik van AZ26 damwandprofielen en HEB600 gordingen voor het stempelraam van de bouwkuipen. Uit het overleg met de eigenaren van de belending (i.v.m. aanwezige meet- en regeltechniek) was naar voren gekomen dat er zeer strenge eisen werden gesteld aan de maximaal toelaatbare trillingen en deformaties op de belendingen.

Aan de hand van deze strenge eisen heeft BT Geoconsult een monitoringsplan opgesteld. Gedurende het aanbrengen en verwijderen van de damwanden zijn bemande trillingsmetingen uitgevoerd zodat indien nodig tijdens de uitvoering ingegrepen kon worden.

Gedurende het ontgraven, instand houden en aanvullen van de bouwkuipen zijn zowel deformatiemetingen van de damwanden als x-y-z metingen uitgevoerd op belendingen. Door de getroffen maatregelen is er gedurende de uitvoering van de bouwkuipen geen schade ontstaan aan de belendingen en zijn de bouwkuipen conform planning uitgevoerd.

Aanleg bouwkuipen t.b.v. kabels Aanleg bouwkuipen t.b.v. kabels Uitvoering van hellingsmetingX-Y-X deformatiemeetpuntAanleg bouwkuipen t.b.v. kabels Aanleg bouwkuipen t.b.v. kabels