Trillingsanalyse van wegfundering

Reconstructie Spaarne - Turfmarkt te Haarlem

Gemeente Haarlem is voornemens reconstructiewerkzaamheden uit te voeren voor het weggedeelte Turfmarkt en het Spaarne. De reconstructie vindt plaats vanaf de Melkbrug over de Binnen Spaarne tot en met de Lange brug net voor het Zuider Buiten Spaarne.

Aan BT Geoconsult B.V. is door de gemeente Haarlem opdracht gegeven om te adviseren over het al dan niet vervangen van de bestaande wegfundering. Om de bruikbaarheid van de bestaande funderingslaag te beoordelen worden er o.a. valgewicht- deflectiemetingen en een trillingsanalyse uitgevoerd. 

Lees verder

Met behulp van de valgewicht- deflectiemetingen worden specifieke eigenschappen van de funderingslaag bepaald om na te gaan of deze voldoet aan de vigerende richtlijnen. Op basis van de trillingsanalyse kan bepaald worden of de bestaande funderingslaag specifiek trillingen veroorzaakt en welke locaties hier specifiek de oorzaak voor zijn.

Hiertoe zijn 6 stuks kernboringen tot een diepte van 1,0 m onder maaiveld en valgewicht- deflectiemetingen op 55 locaties uitgevoerd om de funderingsopbouw en de stijfheid van de bestaande verhardingsopbouw te bepalen.

Verder zijn er op verschillende locaties trillingsmetingen uitgevoerd aan de panden zowel binnen als buiten om hiermee de mate van de trillingsintensiteiten en de probleemlocaties vast te stellen.

Trillingsanalyse van wegfundering Trillingsanalyse van wegfundering Trillingsanalyse van wegfundering Trillingsanalyse van wegfundering