Transport baggerschip Orion

Ontwerp tijdelijke rijbaan te Suriname

Voor het zwaar transport van het schip Orion van Royal Boskalis Westminster NV, diende een tijdelijke rijbaan met een lengte van circa 1200 m aangelegd te worden. Het schip werd met behulp van een Mammoet transportvoertuig vervoerd.Om het transport goed te laten verlopen was er een tijdelijke rijbaan nodig voor het zwaar transport. Deze tijdelijke rijbaan diende vanaf de oever van de Suriname rivier aan te sluiten op de bestaande weg.

MNO Vervat BV heeft aan BT Geoconsult BV de opdracht gegeven om een advies uit te brengen voor het bepalen van het draagvermogen van de tijdelijke rijbaan. Om na te gaan of de tijdelijke rijbaan het gewicht van het transport kon dragen is het maximale draagvermogen van de (slappe) ondergrond bepaald. Op basis hiervan is een ontwerp voor de tijdelijke rijbaan gemaakt. Op basis van de onderzoeksresultaten is er een tijdelijke aanvoerroute aangelegd en heeft het transport inmiddels plaatsgevonden.  

Transport baggerschip Orion Transport baggerschip Orion Transport baggerschip Orion