HVS Oost - Wegastraat

Aanleg 23kV-hoogspanningskabel

Het project omvat de aanleg van een 23 kV hoogspanningskabel verbinding tussen station HVS Oost en het station aan de Wegastraat van Joulz.

Deze wordt tot stand gebracht door middel van een horizontaal gestuurde boring met aan weerszijden een open sleuf. Het bepalen van het tracé was een grote uitdaging daar het rangeeremplacement en diverse andere verhuurde terreinen onderkruist diende te worden.

Daarbij is rekening gehouden met de toekomstige herontwikkeling van het gebied door de Gemeente Den Haag. Uiteindelijk is ervoor gekozen het NS emplacement schuin te kruisen, waarbij het tracé zijn weg vervolgd in een parkeerstrook om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

HVS Oost - Wegastraat HVS Oost - Wegastraat HVS Oost - Wegastraat HVS Oost - Wegastraat HVS Oost - Wegastraat HVS Oost - Wegastraat HVS Oost - Wegastraat HVS Oost - Wegastraat