Aanleg 150 kV tracé Kruithuisweg

Ontwerp, vaktechnisch toezicht, directievoering

In verband met de aanleg van de Randstad 380 Zuidring wordt de bestaande bovengrondse 150 kV verbinding tussen Delft en Wateringen vervangen. De nieuw aan te leggen ondergrondse verbinding sluit aan de nieuwe bovengrondse 380/150 kV verbinding bij Opstijgpunt 14 bij de 1e oprit van de snelweg A4. 

BT Geoconsult heeft in samenwerking met TenneT in het voorjaar van 2011 een tracé-studie uitgevoerd om een optimaal tracé vast te stellen wat in afzienbare tijd uitvoerbaar was. In overleg met TenneT, de gemeente Delft en vergunningverleners is een tracé langs de Kruithuisweg vastgesteld welke voornamelijk door middel van horizontaal gestuurde boringen zou worden uitgevoerd om de overlast op de omgeving voor de toekomst te minimaliseren.

Lees verder

In de tweede helft van 2011 is het tracé door BT Geoconsult uitgewerkt en zijn zowel de open sleuven als boringen geëngineerd en zijn bestek documenten samengesteld ten behoeve van de uitvoering.

Na het aanbestedingstraject is er begonnen met de aanleg van de verbinding in juni 2012. Gedurende de uitvoering maakt BT Geoconsult onderdeel van het directievoering team uit en wordt er tevens vaktechnisch toezicht gehouden op de uitvoering. 

Voor een video impressie van het boorproces klik hier.

Aanleg 150 kV tracé Kruithuisweg Aanleg 150 kV tracé Kruithuisweg Aanleg 150 kV tracé Kruithuisweg Aanleg 150 kV tracé Kruithuisweg Aanleg 150 kV tracé Kruithuisweg Aanleg 150 kV tracé Kruithuisweg