Duiker Alexander Fleminglaan te Delft

Ontwerp funderingsconstructie & bemaling

In verband met de voorbereiding door de Gemeente Delft om de huidige duiker onder de Alexander Fleminglaan te vervangen is een nieuw ontwerp gemaakt voor een grotere duikerconstructie. De nieuw aan te leggen  duiker verbindt de sloten nabij het DSM terrein.

BT Geoconsult heeft in samenwerking met de Gemeente Delft het ontwerp voor de funderingsconstructie uitgewerkt en geadviseerd over de aanleg van de duiker en het bestek. De uitdaging van de aanleg en de vervanging van de huidige duiker bestaat uit het in stand houden van toegang van en naar het DSM terrein in verband met het voorkomen van economische schade en tegelijkertijd het aanleggen van de duiker binnen de beschikbare tijd en budget.

Lees verder

In de tweede helft van 2011 is het ontwerp door BT Geoconsult uitgewerkt en is een bemalingsadvies opgesteld en zijn besteksdelen aangeleverd ten behoeve van de uitvoering.

Na het aanbestedingstraject is begonnen met de aanleg van de fundering en de duikerconstructie in juni 2012. 

Voor een video impressie van de bouw halverwege de aanleg klik hier.

Duiker Alexander Fleminglaan te Delft Duiker Alexander Fleminglaan te Delft Duiker Alexander Fleminglaan te Delft Duiker Alexander Fleminglaan te Delft Duiker Alexander Fleminglaan te Delft Duiker Alexander Fleminglaan te Delft Duiker Alexander Fleminglaan te Delft Duiker Alexander Fleminglaan te Delft