Risicoanalyse schildboringen

Analyse omgevingsbeïnvloeding te Sittard

Voor het project “Water in de gracht” in Sittard zijn door Heijmans Infratechniek B.V. 2 schildboringen uitgevoerd onder het centrum van Sittard. Deze schildboringen passeerde op enkele locaties de funderingen van nabij gelegen panden op zeer korte afstand.

Door BT Geoconsult B.V. is een risicoanalyse van de omgevingsbeïnvloeding ten gevolge van de schildboringen en de installatie van de ontvangstkuip (welke is uitgevoerd als een afzinkput) uitgevoerd. Hierbij is de invloed op de belendingen bepaald met behulp van eindige elementenberekeningen voor diverse situaties. De analyse heeft geleid tot aanbevelingen voor het uitvoeringsproces. De ontvangstkuip en de boringen zijn zonder problemen en zonder noemenswaardige omgevingsbeïnvloeding gerealiseerd.

Lees verder

In de risicoanalyse zijn zowel een goed lopend boorproces als enkele mogelijke calamiteiten beschouwd. Steeds is de invloed op de funderingen van de nabij gelegen panden beschouwd, waarbij gekeken is naar additionele paalmomenten ten gevolge van horizontale gronddrukken of muddrukken, paalzakkingen, rotaties en naar veranderingen van verticale korrelspanningen. De aanwezigheid van grindlagen leidde tot extra uitdagingen in de analyse van de omgevingsbeïnvloeding en de beheersing van het boorproces.

Risicoanalyse schildboringen Risicoanalyse schildboringen Risicoanalyse schildboringen