Nieuwbouw faculteit TNW TU Delft

Bouwrijp maken

Ten behoeve van de bouw van de nieuwe faculteit TNW van de TU Delft is door BT Geoconsult een bouwrijp advies opgesteld, voor zowel de bouwplaats als de ophoging rondom de nieuwbouw en de toegangsweg.

Lees verder

Voordat de constructiewerkzaamheden aan het gebouw beginnen dient met voorbelasting en verticale drainage de zettingen weggedrukt worden. In verband met de sterk samendrukbare ondergrond en het zeer dichte palenstramien onder de nieuwbouw, heeft het ophogen ter plaatse van en rondom het gebouw grote invloed op de toekomstige constructie. Zo kunnen horizontale en verticale grondbelasting de (schoor-)palen ontoelaatbaar belasten. Vanwege deze mogelijke belasting op de schoorpalen wordt met behulp van een fijn stramien verticale drainage en het toepassen van voldoende extra overhoogte de te verwachten zetting in een relatief korte periode weggedrukt. Zodat wanneer de funderingspalen de grond ingaan de belasting op de palen voldoende beperkt is.

Nieuwbouw faculteit TNW TU Delft Nieuwbouw faculteit TNW TU Delft