Sluitstukkaden Cluster D Maastricht

Toetsingen leidingen als NWO’s in waterkeringen

In opdracht van Waterschap Roer en Overmaas heeft BT Geoconsult, in combinatie met Deltares, circa 40 leidingen getoetst in Cluster D van de sluitstukkaden nabij Maastricht. Hierbij zijn, uitgaande van het ontwerp van de dijkversterkingen, de leidingen getoetst middels een innovatieve en slimme toetsmethode. Deze toetsmethode is gebaseerd op het VTV in combinatie met state-of-the-art kennis. Uit een eenvoudige toetsing volgt dat al een groot deel van de leidingen goedgekeurd kan worden op basis van een beperkte inspanning en beperkt beschikbare gegevens. De leidingen die, in geval van falen, tot een aanzienlijk additioneel risico voor de veiligheid van de waterkering leiden, zijn gedetailleerd en geavanceerd getoetst, onder andere door middel van stabiliteitsanalyses en door middel van een faalkansanalyse waarbij onder andere de gehele dijkring is beschouwd.

Lees verder

Het succesvol toepassen van deze innovatieve toetsmethode biedt perspectief voor het efficiënt toetsen van leidingen in waterkeringen in heel Nederland zonder overbodig werk te verrichten.

Sluitstukkaden Cluster D MaastrichtSluitstukkaden Cluster D Maastricht