Aanleg ongelijkvloerse kruising

N57-N218 te Brielle

De huidige kruising met VRI van de N57 en de N218 te Brielle zorgt voor opstoppingen en een vertraagde doorstroom. Om de doorstroom te vergroten wordt een ongelijkvloerse kruising geconstrueerd. Door BT Geoconsult is het  ontwerp van de zettingsversnellende maatregelen ter plaatse van de ophogingen opgesteld.

De benodigde ophoging van de weg dient te voldoen aan verschillende eisen met betrekking tot zetting en stabiliteit. Door BT Geoconsult is een ontwerp van de zettingsversnellende maatregelen opgesteld zodat aan deze eisen wordt voldaan. Het was een uitdaging om de fasering van de aanleg van de weg, mee te nemen in het bepalen van de te verwachten zetting. In de fasering worden de op- en afritten in eerste instantie geconstrueerd om tijdelijk als hoofdrijbaan te fungeren.

Uiteindelijk is met behulp van verschillende berekeningen een realistische methode gekozen om de zettingen zo correct mogelijk te voorspellen. BT Geoconsult heeft tevens zorg gedragen voor de uitvoeringsbegeleiding en het vrijgeven van de voorbelasting. Inmiddels is het gehele gebied vrijgegeven en is ook de bouw van het viaduct in volle gang. Naar verwachting zal de weg eind 2014 in gebruik worden genomen.

Aanleg ongelijkvloerse kruising Aanleg ongelijkvloerse kruising Aanleg ongelijkvloerse kruising Aanleg ongelijkvloerse kruising Aanleg ongelijkvloerse kruising