Ontwikkeling Technopolis Delft

Bouwrijp maken Huismansingel

In verband met de ontwikkeling van het bedrijventerrein Technopolis te Delft worden op verschillende locaties bouwkavels en aansluitings- en ontsluitingswegen aangelegd. In verband met de toekomstige verbreding van de Huismansingel is door BT Geoconsult een geotechnisch advies opgesteld ten behoeve van het bouwrijp maken van de verbreding van de Huismansingel.

Lees verder

Tot voor kort droeg de Huismansingel de naam Uytenbogaartsingel. In verband met de ontwikkeling van het gebied is de naam gewijzigd. In verband met de uitbreiding van het bedrijventerrein zal de Huismansingel een belangrijke rol gaan spelen bij het ontsluiten van de bedrijventerrein. Derhalve dient de capaciteit van de Huismansingel vergroot te worden en zal in de toekomst de Huismansingel bestaan uit 2x2 rijbanen.

De verbreding van de Huismansingel zal volledig boven de huidige watergang komen te liggen waardoor, door het aanvullen van de watergang, grote zettingen te verwachten zijn. Om de te verwachten zettingen te versnellen is door BT Geoconsult een advies opgesteld waarin de benodigde zettingsversnellende maatregelen zijn bepaald om te voldoen aan de restzettingseis. Hierbij is tevens rekening gehouden met de stabiliteit in de uitvoering en in de gebruiksfase. De zettingsversnellende maatregelen bestaan uit extra overhoogte en verticale drainage.

De uitvoering van de werkzaamheden zal naar verwachting in de loop van 2015 starten.

Ontwikkeling Technopolis Delft Ontwikkeling Technopolis Delft Ontwikkeling Technopolis Delft