Leiding over Noord

Aanleg stadsverwarmingsleidingen Rotterdam

Eneco heeft een nieuw warmtetransportnet aangelegd ten noorden van Rotterdam bestaande uit een ondergronds leidingentracé van 16,8 kilometer. 

De warmte is afkomstig van de verbranding van afval in de afval- en energiecentrale van AVR in Rozenburg. Vanaf hier wordt water verhit naar 100 tot 120°C en daarna getransporteerd door Leiding over Noord. Dit water verwarmt het bestaande stadsverwarmingsnet van Rotterdam. In de toekomst zal Leiding over Noord ook nieuwe netten in Vlaardingen en Schiedam van warmte voorzien. 

Het leidingentracé bestaat uit een aanvoer- en retour pijpleiding. De diameter van de leiding is 700 mm (binnen) en 900 mm (buiten). Het materiaal is staal-PUR-PE en de leiding is voorzien van lekdetectiemonitoring. Onderdeel van dit tracé zijn naast de veldstrekkingen 6 HDD’s en 42 schildboringen. 

In opdracht van Eneco heeft BT Geoconsult B.V. vaktechnisch toezicht gehouden op de uitvoering van alle boringen. De door de aannemer opgestelde boorplannen zijn door BTG getoetst aan de vigerende normen en de aanwezige vergunningen en is er toezicht gehouden gedurende de uitvoering. 

Voor meer informatie zie, www.leidingovernoord.nl

Leiding over Noord Leiding over Noord Leiding over Noord Leiding over Noord Leiding over Noord