Verlegging hoogspanningskabels Hoogvliet te Rotterdam

Ten behoeve van verbreding A15

Stedin heeft ten behoeve van de verbreding van de Rijksweg A15 bestaande hoogspanningskabels verlegd tussen Oudeland en Hoogvliet. Ten behoeve van dit project is door BT Geoconsult in samenwerking met Energy Solutions een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Op basis van de resultaten hiervan is een voorkeurstracé aangewezen. In het volgende stadium is dit tracé uitgewerkt en hebben diverse engineeringswerkzaamheden ten behoeve van de verdere uitvoering plaatsgevonden.

Er is gekozen om de kabelverleggingen uit te voeren door middel van drie horizontaal gestuurde boringen met lengtes van 470 m (10 en 25 kV), 498 m (25 kV) en 511 m (150 kV). Daarnaast is er een avergaarboring uitgevoerd onder de Vondelingenweg. De overige delen van het tracé zijn uitgevoerd in open sleuf.

De volgende werkzaamheden zijn door BT Geconsult uitgevoerd ten behoeve van dit project:

  • Het maken van tekeningen van de HDD’s en verificatie van de in- en uittredepunten;
  • Het aanvragen van vergunningen en het verkrijgen van toestemmingen leidingeigenaren;
  • Het laten uitvoeren van grondonderzoek ten behoeve van engineering;
  • Het uitvoeren van de civiel technische projectengineering;
  • Het opstellen van een bestek inclusief aanbestedingsbegeleiding;
  • Monitoring- en uitvoeringsbegeleiding inclusief uitvoeringsbegeleiding en toezicht;
  • Directievoering en besteksadministratie.
Verlegging hoogspanningskabels Hoogvliet te Rotterdam Verlegging hoogspanningskabels Hoogvliet te Rotterdam Verlegging hoogspanningskabels Hoogvliet te Rotterdam Verlegging hoogspanningskabels Hoogvliet te Rotterdam Verlegging hoogspanningskabels Hoogvliet te Rotterdam Verlegging hoogspanningskabels Hoogvliet te Rotterdam Verlegging hoogspanningskabels Hoogvliet te Rotterdam Verlegging hoogspanningskabels Hoogvliet te Rotterdam