Aanleg tijdelijke bouwkuip

Nabij Boijmans, Museumpark Rotterdam

Ten behoeve van de reparatie van een lek in de ø 900 mm warmwatertransportleiding van Eneco Warmte & Koude nabij het Museum Boijmans van Beuningen te Museumplein in Rotterdam is deze staal in staal leiding opgegraven. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden is een tijdelijke bouwkuip aangelegd, welke na afloop van de werkzaamheden is verwijderd.

De werkzaamheden aan de bouwkuip zouden mogelijk een negatieve invloed hebben op het Museum Boijmans van Beuningen. BT Geoconsult B.V. heeft daarom in opdracht van Eneco Warmte & Koude een advies uitgebracht ten aanzien van de beïnvloeding van het museum als gevolg van bemaling, trillingen en eventuele zettingen veroorzaakt door de werkzaamheden en het installeren en verwijderen van de damwanden.

Voor het bepalen en beoordelen van de beïnvloeding van het Museum Boijmans van Beuningen zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Het maken van een 3D ontwerp van de damwandkuip;
  • Het uitvoeren van een opbarstanalyse ten behoeven van het toetsen van de bouwkuipbodem op opbarsten;
  • Het opstellen van het inbrengadvies en trillingsadvies van de damwanden;
  • Het inventariseren van de belendingen, het opstellen van trillingspredicties en het opstellen van een hei-/tril-/drukbaarheisanalyse;
  • Het uitvoeren van een bemalingsanalyse waarbij op basis van de conclusies van de opbarstanalyse een bemalingsadvies is opgesteld;
  • Het uitvoeren van een zettingsanalyse om de te verwachten zettingen ter plaatse van het Museum Boijmans van Beuningen als gevolg van de waterstandsverlaging als gevolg van de bemaling te bepalen;
  • Het houden van toezicht tijdens de uitvoering.

Aanleg tijdelijke bouwkuip Aanleg tijdelijke bouwkuip Aanleg tijdelijke bouwkuip Aanleg tijdelijke bouwkuip Aanleg tijdelijke bouwkuip Aanleg tijdelijke bouwkuip