Baanlichaam Verlengde Veilingroute

Onderdeel Wegen Project Westland

Het Wegen Project Westland bestaat uit het herinrichten van de provinciale wegen N213, N223 en N220. Onderdeel van dit project is de aanleg van de Verlengde Veilingroute (VVR).Voor de aanleg van de nieuwe weg en de aansluiting op de N222 diende het huidige maaiveld opgehoogd te worden. Hierbij diende getoetst te worden of de ophoging stabiel zou zijn en zou voldoen aan de gestelde eisen met betrekking tot de restzetting.

Door BT Geoconsult is het ontwerp van de geotechnische aspecten voor de aanleg van deze weg en aansluiting uitgewerkt. Het betreft de volgende onderdelen:

  • Controle van de drooglegging;
  • Zettingsanalyse van de toekomstige wegen, inclusief het bepalen van aanvullende maatregelen als voorbelasting en verticale drainage;
  • Stabiliteitsanalyses van de ophogingen in de uitvoeringsfase en de definitieve situatie;
  • Controle van de zettingen en de bepaling van eventueel benodigde maatregelen ter plaatse van kabels en leidingen;
  • Funderingsanalyses van de duikers
  • De uitwerking van de uitvoeringsaspecten.

 

Baanlichaam Verlengde Veilingroute Baanlichaam Verlengde Veilingroute Baanlichaam Verlengde Veilingroute Baanlichaam Verlengde Veilingroute