Bergboezem Berkel

Ontwerp van start- en ontvangstschacht

Voor het verbeteren van de waterkwaliteit in de polder Berkel te Berkel is een inlaatleiding gepland. Deze 1640 mm betonnen inlaatleiding is d.m.v. een gesloten front boring en een gedeelte open sleuf aangelegd. Daarbij zijn een boezemkade, een weg en een waterpartij gekruist.

BT Geoconsult heeft de start en ontvangstschacht ontworpen, de sterkteberekeningen verzorgd van de leidingen conform NEN 3650 serie en een analyse van de zettingsgevoeligheid gedaan. Een van de kuipen is gecompartimenteerd uitgevoerd. Daardoor is een optimalisatie van de vloerniveaus gerealiseerd. Tevens zijn de gordingen en stempels constructief geoptimaliseerd. Een van de schachten is gelegen in de veiligheidszone van de boezemkade. In verband met de waterkerende functie van de boezemkade is rekening gehouden met strenge veiligheidseisen en eisen aan de maximale vervorming van de damwanden. Ter plaatse van de boezemkade is een permanent damwandscherm als vervangende waterkering ontworpen.

Bergboezem Berkel Bergboezem Berkel Bergboezem Berkel Bergboezem Berkel Bergboezem Berkel Bergboezem Berkel