Uitbreiding Eindhoven airport

Begeleiding installatie funderingspalen

Voor de uitbreiding van de bagagehal van Eindhoven Airport is door Heijmans Utiliteitsbouw BV een paalfundering aangebracht. De fundering bestaat uit twee typen mortelschroefpalen, namelijk 6 buisschroefpalen en 100 avegaarpalen. 

Ten behoeve van de aanleg van de fundering is door BT Geoconsult het werkplan opgesteld voor de installatie van de 100 avegaarpalen. De avegaarpalen zijn op druk belast door een centrisch aangrijpende kracht en hebben een lengte van circa 25 meter.

 Naast het opstellen van het werkplan is door BT Geoconsult tevens de uitvoeringsbegeleiding verzorgd. Onderdeel hiervan is het begeleiden van de heibespreking, het toezicht houden en begeleiden tijdens het vervaardigen van de avegaarpalen. Na het aanbrengen van de palen zijn 25% van de palen in opdracht van BT Geoconsult akoestisch doorgemeten en is er een evaluatierapport opgesteld waarin de bevindingen ten aanzien van de gerealiseerde paalfundering zijn verwerkt.

 Op basis van de uitvoeringsbegeleiding, het toezicht bij de installatie en de resultaten van de uitgevoerde akoestische metingen zijn de funderingspalen bruikbaar bevonden voor de fundering van het gebouw.

Uitbreiding Eindhoven airport Uitbreiding Eindhoven airport Uitbreiding Eindhoven airport