Ontwikkeling Kop Weespertrekvaart

Zettingsanalyses en ontwerp kademuur

Het voormalige industrieterrein Overamstel te Amsterdam wordt herontwikkeld tot een woonbuurt. Een deelgebied binnen dit project is de Kop Weespertrekvaart. Dit gebied is bouwrijp gemaakt zodat het geschikt is voor de nieuwe woonfunctie en er is een kleine haven gerealiseerd. BT Geoconsult B.V. heeft diverse analyses uitgevoerd met betrekking tot het bouwrijp maken en heeft het Definitief Ontwerp van de kademuur van de haven opgesteld.

In verband met de bouw van woningen rondom de haven, was het niet mogelijk om de kademuur met lange ankers (bijvoorbeeld groutankers) te verankeren. Daarom is er een kistdamconstructie ontworpen, bestaande uit twee achter elkaar staande damwandrijen welke onderling zijn verbonden met twee rijen ankerstangen. Met behulp van Eindige Elementen berekeningen in PLAXIS 2D is een optimaal ontwerp met lichte en korte damwandplanken gemaakt. Hierbij is tevens rekening gehouden met de toekomstige ligging van kabels en leidingen langs de kademuur.

Daarnaast heeft BT Geoconsult diverse geotechnische analyses uitgevoerd ten behoeve van het bouwrijp maken van dit terrein. Uit deze analyses is de benodigde voorbelasting bepaald en zijn op locaties, waar geen voorbelasting toepasbaar is, lichtgewicht constructies ontworpen.

Ontwikkeling Kop Weespertrekvaart Ontwikkeling Kop Weespertrekvaart Ontwikkeling Kop Weespertrekvaart