HDD Rotterdamsebaan te Den Haag

Verlegging 150 kV hoogspanningskabels

De Rotterdamsebaan, de nieuwe verbindingsweg tussen knooppunt Ypenburg (A4/A13) en de Centrumring van Den Haag, wordt gerealiseerd om in grote mate bij te dragen aan de bereikbaarheid en economische ontwikkeling van Den haag. Onderdeel van dit project is de verlegging van een 150kV hoogspanningsverbinding tussen Voorburg en Ypenburg. Aannemer Heijmans Civiel B.V. heeft in opdracht van TenneT TSO B.V. door middel van een horizontaal gestuurde boring (HDD) de hoogspanningskabel verlegd.

BT Geoconsult heeft voorafgaand aan de werkzaamheden een verificatie van het boorplan uitgevoerd om de uitvoeringsrisico’s te minimaliseren. Daarnaast heeft BT Geoconsult vaktechnisch toezicht gehouden tijdens de uitvoering van de 963 m lange HDD. 

De hoogspanningsverbinding bestaat uit drie aparte kabels en een glasvezelkabel. Elk van deze kabels ligt in een aparte HDPE mantelbuis met een diameter van 200 mm. De mantelbuizen zijn als één bundel ingetrokken. Na het intrekken van de bundel zijn de hoogspannings- en signaalkabels in de mantelbuizen doorgevoerd.

 

 

HDD Rotterdamsebaan te Den Haag HDD Rotterdamsebaan te Den Haag HDD Rotterdamsebaan te Den Haag HDD Rotterdamsebaan te Den Haag