Herinrichting Opstijgpunt Tanthof

Coördinatie aanbesteding en uitvoering

Ter vervanging van een bovenlijn in Delft is tussen Opstijgpunt 14 en Opstijgpunt Tanthof een ondergrondse 150 kV hoogspanningsverbinding gerealiseerd. De bestaande hoogspanningsmasten zijn hierdoor uit dit gebied verdwenen.

Het gebied rondom het opstijgpunt Tanthof is door TenneT TSO B.V. opnieuw ingericht op basis van een landschapsontwerp. De bestaande waterpartij ter plaatse van het opstijgpunt is vergroot en er zijn nieuwe hardhouten beschoeiingen en damwanden geplaatst. Ter plaatse van de fundering van de voormalige hoogspanningsmast is een groen eiland aangelegd. Tenslotte is het gebied rondom de waterpartij opnieuw beplant. 

BT Geoconsult heeft in opdracht van TenneT, de aanbesteding begeleid en de uitwerking van het herontwerp gecoördineerd. Daarnaast heeft BT Geoconsult ondersteuning verleend aan de directie tijdens de uitvoering.

Herinrichting Opstijgpunt Tanthof Herinrichting Opstijgpunt Tanthof Herinrichting Opstijgpunt Tanthof Herinrichting Opstijgpunt Tanthof Herinrichting Opstijgpunt Tanthof Herinrichting Opstijgpunt Tanthof