Hoogspanningsstation Rilland

Bouwrijp maken

In verband met de aanleg van het hoogspanningsstation van TenneT is het terrein bouwrijp gemaakt. Het DO advies bouwrijpmaken is opgesteld door BT Geoconsult. Ondanks het beschikbare grond- en laboratoriumonderzoek was de ondergrond minder samendrukbaar dan verwacht. Met behulp van zakbaken is het verloop van de zetting gefit en is de verwachting bijgesteld.

Lees verder

Het terrein is binnen de beperkt beschikbare tijd voldoende voorbelast om te voldoen aan de gestelde restzettingseisen.

Naast het bouwrijp maken dient ook een overgang over de nabijgelegen bestaande waterkering gemaakt te worden om de toegang tot het hoogspanningsterrein te realiseren. Deze overgang dient ook gebruikt te worden voor uitzonderlijk zware transporten ten behoeve van het inrichten van het hoogspanningsstation.

De eerste variant van de overgang bleek, mede in overleg met het waterschap, niet geschikt om dit zware transport te laten passeren. Een tweede variant is derhalve ook beschouwd. De aanleg van deze bouwweg is op het moment van schrijven nog niet afgerond.

Hoogspanningsstation Rilland Hoogspanningsstation Rilland