Ontwerp van een duikerconstructie

Herinrichting van treinstation Delft Zuid

In het kader van het Waterplan is de Gemeente Delft, nabij het station Delft Zuid, het gebied aan het herinrichten. Het plan omvat het graven van een watergang, de aanleg van een duiker en het omleiden van het DWA riool. Voor de duikerconstructie dient een advies uitgebracht te worden voor de complete funderingsconstructie, het ontwerp van de kespen en een geoptimaliseerd palenplan. De duikerconstructie wordt geleverd door derden. Gezien de slappe grondslag dient de duiker op twee kespen geplaatst te worden, waaronder prefab betonnen palen zijn aangebracht.

Lees verder

De toetsing van de rekenwaarde van het maximale draagvermogen is conform NEN 6740 en NEN 6743. De constructieve toetsingen van de kesp worden uitgevoerd conform NEN 6720.
Het toelaatbaar verticaal draagvermogen is bepaald met het computerprogramma Mfoundation. Aan de hand van de optredende belastingen (busbaan boven de duiker) en het toelaatbare draagvermogen en de locatie van de kabels en leidingen is een palenplan opgesteld.

Met behulp van het computerprogramma Technosoft zijn de optredende momenten, dwarskrachten en normaalkrachten bepaal in de kespen. Gebruikmakend van deze resultaten is de wapening bepaald en is de wapeningstekening opgesteld.

Ontwerp van een duikerconstructie Ontwerp van een duikerconstructie Ontwerp van een duikerconstructie Ontwerp van een duikerconstructie