Veldtesten kraanopstelplaatsen

Windpark Wieringermeer

Voor Windpark Wieringermeer worden in totaal 82 nieuwe windturbines geplaatst. Op 2 locaties zijn full scale veldtesten uitgevoerd ter verificatie van de bestaande kennis van en verdieping van de inzichten omtrent het gedrag van deze op staal gefundeerde kraanopstelplaatsen, voorzien van geogrids. BT Geoconsult heeft in de rol van geotechnisch adviseur deze testen voorbereid en begeleid en de resultaten geïnterpreteerd.

Zowel een fundering met stratum als een fundering met horizontale geogrids zijn op realistische schaal beproefd om met de resultaten van de proef de ontwerpmethodes beter aan te kunnen laten sluiten op het werkelijk gedrag. Deze uitgebreide proefopstelling op ware grootte is een gezamenlijk initiatief van BT Geoconsult, Vattenfall en Tensar International. De test is uitgevoerd met medewerking van de Barneveldse Kraanverhuur (transport en hijsen lasten), Geosonda (grondonderzoek en metingen) en aannemer Van Gelder (bouwterrein en faciliteiten).

In totaal zijn in vier testdagen vier verschillende belastinggevallen op twee verschillende locaties beproefd. De belasting – aangebracht in de vorm van contragewichten afkomstig van op het windpark ingezette kranen – is geplaatst op houten schotten en/of stalen kleppen. Bij elke belastingverhoging of 10 minuten verstreken tijd zijn de zakkingen van de belasting en de fundering gemeten.

De meetresultaten worden op dit moment uitgebreid geanalyseerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van EEM modellen om de ontwerpuitgangspunten te verifiëren en te onderzoeken of deze geoptimaliseerd kunnen worden.

Voor Windpark Wieringermeer worden in totaal 82 nieuwe windturbines geplaatst. Op 2 locaties zijn full scale veldtesten uitgevoerd ter verificatie van de bestaande kennis van en verdieping van de inzichten omtrent het gedrag van deze op staal gefundeerde kraanopstelplaatsen, voorzien van geogrids. BT Geoconsult heeft in de rol van geotechnisch adviseur deze testen voorbereid en begeleid en de resultaten geïnterpreteerd.

Zowel een fundering met stratum als een fundering met horizontale geogrids zijn op realistische schaal beproefd om met de resultaten van de proef de ontwerpmethodes beter aan te kunnen laten sluiten op het werkelijk gedrag. Deze uitgebreide proefopstelling op ware grootte is een gezamenlijk initiatief van BT Geoconsult, Vattenfall en Tensar International. De test is uitgevoerd met medewerking van de Barneveldse Kraanverhuur (transport en hijsen lasten), Geosonda (grondonderzoek en metingen) en aannemer Van Gelder (bouwterrein en faciliteiten).

In totaal zijn in vier testdagen vier verschillende belastinggevallen op twee verschillende locaties beproefd. De belasting – aangebracht in de vorm van contragewichten afkomstig van op het windpark ingezette kranen – is geplaatst op houten schotten en/of stalen kleppen. Bij elke belastingverhoging of 10 minuten verstreken tijd zijn de zakkingen van de belasting en de fundering gemeten.

De meetresultaten worden op dit moment uitgebreid geanalyseerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van EEM modellen om de ontwerpuitgangspunten te verifiëren en te onderzoeken of deze geoptimaliseerd kunnen worden.

Veldtesten kraanopstelplaatsen Veldtesten kraanopstelplaatsen Veldtesten kraanopstelplaatsen