Tunnelinrit parkeergarage Korte Zeekant te Scheveningen

Variantenanalyse en voorlopig ontwerp

Er vindt een herontwikkeling van het gebied tussen de Gevers Deynootweg en de Boulevard in Scheveningen plaats. Een nieuwe, bredere en verlaagde looproute wordt geconstrueerd als onderdeel van het project “De Kust Gezond”. Het doel is om daarmee de doorgang van de Gevers Deynootweg naar de Boulevard ter plaatse van de Korte Zeekant te verbreden.

Ook zal een parkeergarage onder de boulevard gerealiseerd worden. De inrit van de parkeergarage ligt in de middenberm van de Zwolsestraat op circa 150 m van de Boulevard en wordt met een tunnel op circa 1,5 m onder de Gevers Deynootweg en de Korte Zeekant verbonden met de parkeergarage onder de Boulevard. Een zeer belangrijk aandachtspunt is de korte afstand van de tunnel tot de belendingen: circa 3 m.

In een variantenanalyse van de tunnel zijn diverse type keermuren beschouwd, namelijk secans palenwand, stalen damwand, diepwand en CSM-wand. Op basis van een Trade-off Matrix en kostenramingen is in samenspraak met Ingenieursbureau Den Haag een voorkeursvariant gekozen. Dit was de variant waarbij de tunnel wordt aangelegd met behulp van een tijdelijke CSM-wanden en dat hier binnen een definitieve tunnelconstructie wordt aangelegd. De funderingen van de naastgelegen panden dienen in dit ontwerp versterkt te worden door middel van jetgroutkolommen, zodat de gewenste maaiveldverlaging mogelijk is.

Deze variant is verder uitgewerkt in een voorlopig ontwerp. Hierbij zijn diverse PLAXIS-berekeningen uitgevoerd om de tunnelconstructie te toetsen en vervormingen aan de naastgelegen panden te beoordelen. Ook zijn de nieuwe funderingen van de panden (versterkt met jetgroutkolommen) en een aan te leggen brug getoetst op verticaaldraagvermogen middels funderingsanalyses. Deze resultaten zijn verwerkt in een voorlopig ontwerp welke gebruikt wordt bij de aanbesteding van het werk.

Tunnelinrit parkeergarage Korte Zeekant te Scheveningen Tunnelinrit parkeergarage Korte Zeekant te Scheveningen Tunnelinrit parkeergarage Korte Zeekant te Scheveningen