Vervangen Willemsparkbrug te Den Haag

Ontwerp bouwkuip en nieuwe kade/landhoofden bij Willemsparkbrug

Als onderdeel van het Meerjarenprogramma Kunstwerken 2018-2020 (MJPK III) van de gemeente Den Haag is de Willemsparkbrug vervangen. BT Geoconsult heeft in opdracht van de Gemeente Den Haag samen met Ingenieursbureau Den Haag gewerkt aan het ontwerp (DO) voor de nieuwe Willemsparkbrug in Den Haag. Hierbij heeft BT Geoconsult berekeningen uitgevoerd voor de landhoofden van de brug (als fundering en grondkerende constructie), vleugelwanden en fundering van de overstort direct achter de landhoofden. De oude landhoofden, kade en overstortput worden verwijderd, hier heeft BT Geoconsult de bouwkuip voor ontworpen. Tevens is de heibaarheid en (geotechnische) invloed van de werkzaamheden op de omgeving beschouwd.

Bij dit project was er veel samenwerking tussen het Ingenieursbureau Den Haag en BT Geoconsult. Zo is de uitvoeringfasering bepaald op basis van de werkplanning voor de beschikbaarheid van de brug, maar tevens gebaseerd op fasering van de bouwkuip en praktische uitvoerbaarheid. Ook is er veel interactie geweest betreffende de fundering van de brug (BT Geoconsult) en het betondek (Ingenieursbureau Den Haag).

Het resultaat was een ontwerp bestaande uit damwanden als kerend element en stalen buispalen in de kassen als fundering en een tijdelijke bouwkuip met stempelraam voor de bouwfase. Ook tijdens de uitvoeringsfase was BT Geoconsult betrokken bij enkele vraagstukken.

Al met al was dit een veelzijdig project waarbij voor het ontwerpen en ook het uitvoeren van een damwandconstructie in stedelijk gebied, met veel aspecten rekening gehouden moet worden. Zowel de adviseurs bij Ingenieursbureau Den Haag als onze eigen ingenieurs zijn uitgedaagd om met de beste oplossing te komen.

Vervangen Willemsparkbrug te Den Haag Vervangen Willemsparkbrug te Den Haag Vervangen Willemsparkbrug te Den Haag