Vervangen Schema S-5447 Baanhoek te Sliedrecht

Geotechnisch en geohydrologisch advies en ontwerp bouwkuip

Afsluiterschema S-5447 Baanhoek te Sliedrecht is over een periode van tientallen jaren weggezakt. Daarom heeft Nederlandse Gasunie N.V. opdracht gegeven het schema te vervangen. BT Geoconsult heeft diverse ontwerp- en advieswerkzaamheden uitgevoerd voor dit project.

Om het oude schema te verwijderen en het nieuwe schema te plaatsen moest een bouwkuip te worden geïnstalleerd en gegraven. BT Geoconsult heeft het geotechnische en constructieve ontwerp van de bouwkuip uitgevoerd. Om in een droge bouwkuip te kunnen werken is bovendien bemaling ontworpen. De bemaling en de installatie van de damwandplanken heeft invloed op de omgeving (o.a. de nabijgelegen Betuwelijn).
Deze invloed is geanalyseerd en het ontwerp is zodanig aangepast dat de invloed onder een acceptabel niveau is gebleven voor de omgeving. Om te zorgen dat het schema in de toekomst niet weer zal gaan zakken is de bouwkuip opgevuld met lichtgewicht materiaal. Ook deze lichtgewicht opvulling is door BT Geoconsult ontworpen.

Het ontwerp is opgesteld in nauwe samenwerking met de uitvoerend aannemer en met de ontwerper van het schema, om tot een praktisch uitvoerbaar integraal ontwerp te komen.

Door de complexe geometrie van de schema’s, door de fasering en door de eisen aan de omgeving en het schema, is het ontwerpen van de bouwkuip en de lichtgewicht opvulling van de bouwkuip een uitdagend en interessant werk geworden. Dit heeft geresulteerd in een niet-symmetrische bouwkuip met openingen in de wanden, extra steunpunten voor de stempels en verschillende ontgravingsniveaus. De lichtgewicht opvulling varieerde afhankelijk van het ontgravingsniveau en de lokale belasting van het schema.

Afsluiterschema S-5447 Baanhoek te Sliedrecht is over een periode van tientallen jaren weggezakt. Daarom heeft Nederlandse Gasunie N.V. opdracht gegeven het schema te vervangen. BT Geoconsult heeft diverse ontwerp- en advieswerkzaamheden uitgevoerd voor dit project.

Om het oude schema te verwijderen en het nieuwe schema te plaatsen moest een bouwkuip te worden geïnstalleerd en gegraven. BT Geoconsult heeft het geotechnische en constructieve ontwerp van de bouwkuip uitgevoerd. Om in een droge bouwkuip te kunnen werken is bovendien bemaling ontworpen. De bemaling en de installatie van de damwandplanken heeft invloed op de omgeving (o.a. de nabijgelegen Betuwelijn).
Deze invloed is geanalyseerd en het ontwerp is zodanig aangepast dat de invloed onder een acceptabel niveau is gebleven voor de omgeving. Om te zorgen dat het schema in de toekomst niet weer zal gaan zakken is de bouwkuip opgevuld met lichtgewicht materiaal. Ook deze lichtgewicht opvulling is door BT Geoconsult ontworpen.

Het ontwerp is opgesteld in nauwe samenwerking met de uitvoerend aannemer en met de ontwerper van het schema, om tot een praktisch uitvoerbaar integraal ontwerp te komen.

Door de complexe geometrie van de schema’s, door de fasering en door de eisen aan de omgeving en het schema, is het ontwerpen van de bouwkuip en de lichtgewicht opvulling van de bouwkuip een uitdagend en interessant werk geworden. Dit heeft geresulteerd in een niet-symmetrische bouwkuip met openingen in de wanden, extra steunpunten voor de stempels en verschillende ontgravingsniveaus. De lichtgewicht opvulling varieerde afhankelijk van het ontgravingsniveau en de lokale belasting van het schema.

Vervangen Schema S-5447 Baanhoek te Sliedrecht Vervangen Schema S-5447 Baanhoek te Sliedrecht Vervangen Schema S-5447 Baanhoek te Sliedrecht Vervangen Schema S-5447 Baanhoek te Sliedrecht