Poldergemaal Petronella

Geotechnische en constructieve begeleiding van herstel- en uitbreidingswerkzaamheden

Poldergemaal Petronella (ook poldergemaal 1e Bedijking genoemd) aan de Amstelkade te Amstelhoek is de afgelopen periode opgeknapt zodat het de komende decennia zijn functie kan uitvoeren. Er is een nieuw gemaal met twee nieuwe pompen geïnstalleerd, nieuwe persleidingen aangelegd en een deel van het leidingwerk met bijbehorende uitstroomconstructies is gerenoveerd. Meer uitleg over dit project zie je hier.

BT Geoconsult heeft hierbij Waternet ondersteund met geotechnische, geohydrologische en constructieve analyses. Hierbij was de eerste stap het beoordelen van het bestaande gemaal en bepalen welke onderdelen vervangen of gerepareerd moesten worden. Voor deze onderdelen is vervolgens een geotechnisch voorontwerp gemaakt. Dit betrof onder andere de uitstroomwerken, persleidingen en leidingfundering. Verder heeft BT Geoconsult Waternet ondersteund tijdens de aanbesteding, bij de controle van de definitieve ontwerpen van verschillende onderdelen en tijdens de uitvoering. 

Een deel van het leidingwerk en de uitstroomconstructies liggen in de dijk langs de Amstel. Deze dijk keert een waterhoogte van circa 5 meter tussen de Amstel en de polder achter de dijk. Bovendien is het bestaande gemaal al heel oud, (meer dan 100 jaar) en in verschillende fases tot stand gekomen. Er waren dan ook veel verschillende bouwmethoden en -materialen in het gemaal aanwezig. Bovendien is er beperkte informatie beschikbaar over de eerder bouwfases van het gemaal en komt deze niet altijd overeen met de praktijk. Juist wanneer de standaard modellen niet meer van toepassing zijn wordt je als ingenieur geprikkeld en uitgedaagd. We hebben de klant met onze oplossing goed kunnen helpen bij het waarborgen van de waterveiligheid, ook tijdens de uitvoering van het project.

Een uitdagende opdracht waar we met veel plezier aan gewerkt hebben!

Poldergemaal Petronella (ook poldergemaal 1e Bedijking genoemd) aan de Amstelkade te Amstelhoek is de afgelopen periode opgeknapt zodat het de komende decennia zijn functie kan uitvoeren. Er is een nieuw gemaal met twee nieuwe pompen geïnstalleerd, nieuwe persleidingen aangelegd en een deel van het leidingwerk met bijbehorende uitstroomconstructies is gerenoveerd.

BT Geoconsult heeft hierbij Waternet ondersteund met geotechnische, geohydrologische en constructieve analyses. Hierbij was de eerste stap het beoordelen van het bestaande gemaal en bepalen welke onderdelen vervangen of gerepareerd moesten worden. Voor deze onderdelen is vervolgens een geotechnisch voorontwerp gemaakt. Dit betrof onder andere de uitstroomwerken, persleidingen en leidingfundering. Verder heeft BT Geoconsult Waternet ondersteund tijdens de aanbesteding, bij de controle van de definitieve ontwerpen van verschillende onderdelen en tijdens de uitvoering. 

Een deel van het leidingwerk en de uitstroomconstructies liggen in de dijk langs de Amstel. Deze dijk keert een waterhoogte van circa 5 meter tussen de Amstel en de polder achter de dijk. Bovendien is het bestaande gemaal al heel oud, (meer dan 100 jaar) en in verschillende fases tot stand gekomen. Er waren dan ook veel verschillende bouwmethoden en -materialen in het gemaal aanwezig. Bovendien is er beperkte informatie beschikbaar over de eerder bouwfases van het gemaal en komt deze niet altijd overeen met de praktijk. Juist wanneer de standaard modellen niet meer van toepassing zijn wordt je als ingenieur geprikkeld en uitgedaagd. We hebben de klant met onze oplossing goed kunnen helpen bij het waarborgen van de waterveiligheid, ook tijdens de uitvoering van het project.

Een uitdagende opdracht waar we met veel plezier aan gewerkt hebben!

Poldergemaal Petronella Poldergemaal Petronella Poldergemaal Petronella