Verplaatsing station Bleiswijk

Uitbreiding 150kV-station Bleiswijk

In verband met het verplaatsen en uitbreiden van het 150 kV station Bleiswijk (Zoetermeer) is een 150 kV en een 23 kV verbinding aangelegd voor TenneT en Joulz. De verbindingen worden voor een groot deel uitgevoerd door middel van HDD's, omdat de toekomstige terp van de Oosterheemlijn boven de kabels aangelegd moet kunnen worden. De te verwachten zettingen uit de terp zijn ontoelaatbaar voor de hoogspanningskabels.

Het betreft 8 HDD's met een lengte van 600 m tot 900 m. In het ontwerp is rekening gehouden met de terp van de Oosterheemlijn, boezemkaden, andere HDD's, toekomstige paalfunderingen, spoor- en snelwegen.

Lees verder

Tevens zijn aparte analyses uitgevoerd om de heibaarheid naast de mantelbuis op de hoogspanningskabel te bepalen en de invloed van het heien op het gedrag van de mantelbuis en kabels. Deze analyse heeft plaatsgevonden met behulp van het computerprogramma Plaxis. Het overige deel van de kabelaanleg heeft plaatsgevonden in open sleuf en een natte damwand zinker nabij de HSL. Dit laatste om opbarsten van de diep gelegen sleufbodem en de toestroom van zoute kwel te voorkomen. Naast het ontwerp zijn de aanbestedingsbegeleiding, het opstellen van het bestek en tekeningen, toezicht en beoordeling van meerwerkclaims door BT Geoconsult verzorgd.

Uitlegstrook langs HSLKabeltrekBoorstangenboorkoppen