Tracé-engineering & Onderzoek

Van A naar B. Dat zoeken wij voor u uit. Daarbij onderzoekt BT Geoconsult de tracévarianten en hun mogelijkheden en beperkingen. Onder meer kadastrale gegevens, topografische informatie, kabels & leidingen inventariseren wij voor u.

Ook bepalen wij het benodigde geotechnische in-situ en laboratoriumonderzoek. Op basis van onze technische expertises en ervaring werkt BT Geoconsult dit uit tot tracévarianten. In overleg met u maken we een doordachte afweging om een optimaal tracé te verkrijgen.

Tracéstudies

In overleg met u worden randvoorwaarden en toetsingscriteria geformuleerd. Aan de hand hiervan analyseren wij één of meerdere tracés in het gespecificeerde gebied. Daarbij betrekken we o.a.  KLIC informatie, topografie, infrastructuur en kadastrale grenzen. Ook het uitvoeren van geotechnische quick-scans en het opstellen van grondparameters verzorgen wij voor u.

Grond- en laboratoriumonderzoek

Door middel van grondonderzoek stellen wij vast hoe de ondergrond is van uw projectlocatie. Voordat dit wordt uitgevoerd, kunnen wij u al een algemeen beeld geven op basis van databases.

Bouwkundige vooropnames

BT Geoconsult verzorgt de nul- en herhalingsmetingen voor uw project van zowel tracé alsook bebouwing. Dit kan bestaan uit een fotografische vooropname en/of deformatie- en trillingsmetingen.
De rapportage wordt gedeponeerd en dient als juridische onderbouwing.

Vergunningen

Het verzorgen van de vergunningen voor uw project door ons bespaart u veel tijd. Ook worden daardoor onnodige risico’s of vertragingen voorkomen. Vooraf inventariseren wij voor u de benodigde vergunningen en toestemmingen.  Op basis van deze quickscan heeft u inzicht in het kritisch pad van uw projectplanning. Zo verzorgen wij voor u de rol van omgevings- en vergunningsmanager.