Damwandsleuven kunnen veel goedkoper - Omgevingshinder reduceert drastisch

Wat betekent deze nieuwe ontwerpmethode voor jou? Besparing op materiaalkosten en beperking van omgevingshinder. En hoe kun je dat in jouw project realiseren?

De uitkomsten van het recente geotechnisch onderzoek naar smalle damwandsleuven (Joosse, Geotechniek nr. 2, 2012) zijn verrassend en opvallend: het damwandgewicht kan met zeker 40%% worden gereduceerd. Dat leidt tot een stevige kostenverlaging en betekent ook nog eens een forse beperking van de omgevingshinder.

Smalle damwandsleuven bestaan uit twee dicht tegenover elkaar gelegen damwandschermen. Dit komt o.a. voor bij de fundering van duikers en viaducten, bij de aanleg van leidingsleuven en bij de aanleg van bouwkuipen voor schildboringen, bergbezinkbassins, kelders, etc.

Als de damwandschermen dicht tegenover elkaar staan, overlappen de passieve zones elkaar. Hierdoor treedt opspanning van de grond tussen damwandschermen op, waardoor de grond meer weerstand kan leveren. Hiermee wordt in de huidige geotechnische modellen geen rekening gehouden.

Deze opspanning is nu gekwantificeerd en daarmee toepasbaar in de ontwerppraktijk. Aan de hand van een casus is gebleken dat hiermee tot 44%% damwandgewicht bespaart kan worden. Deze resultaten zijn enorm en beginnen eindelijk door te dringen in de ontwerpwereld.

Maar wat betekent dit nog meer voor de uitvoering? De beperking van de trillingshinder en de afstand waarop trilling tot hinder leiden zullen in deze workshop ook aan de orde komen.

Ook hoe de omvang van de zettingstrog afneemt, wordt inzichtelijk gemaakt. En wat te denken van de logistieke voordelen van het toepassen van kortere damwandplanken?

Naast een interactieve sessie over deze materie, dagen we je ook uit voor inbreng in vervolgfasen van het onderzoek. Op de mogelijkheden voor samenwerking in het onderzoek heb je zelf invloed.

Joosse concludeert: “Het gebruik van kortere en lichtere damwandschermen zorgt voor minder omgevingshinder, zodat damwandsleuven beter toegepast kunnen worden. Zeker in (binnen)stedelijk gebied is dat een groot voordeel met het oog op de komende vervangingsgolf van kabels en leidingen.”

Inschrijven   of afmelden